Perubahan dalam aspek geografi pada masa penjajahan jepang